Kurumsal / KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Değerli Müşterilerimiz,

Web sitemiz aracılığıyla bizlerle paylaştığınız her türlü bilgileriniz;

(İsminiz,soy isminiz,cinsiyetiniz,bulunduğunuz ülke,çalıştığınız firmanın ismi,e-posta adresiniz,telefon numaranız ve web sitemiz aracılığıyla bizimle paylaştığınız mesaj içindeki bilgiler) Ak Nişasta Sanati ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirketimiz”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümlerine uygun olarak toplanmakta,kullanılmakta,işlenmekte,saklanmakta,ifşa edilmekte ve yurtdışına ve yurtiçinde aşağıda açıklanan üçüncü kişilere aktarılmakta ve güvende tutulmaktadır.

Şirketimiz kişisel verilerinizi herhangi bir üçüncü kişiye satmayacak,yalnızca analitik ve istatiksel incelemeler yapmak ve hizmetlerimizi iyileştirmek amaçlarıyla bağlantılı olarak sadece yurtiçi veya yurtdışındaki iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz veya şirketimizin üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ile paylaşılacaktır.


AK NİŞASTA Tarafından İşlenen Veriler ve Kişisel Verilerin Toplanma Kanalları

AK NİŞASTA ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir. 
AK NİŞASTA ’ya ait web sitesinin ziyaret edilmesi sırasında veri taraması ve web sitesi içerisinde iletişim formu kullanılarak veri sahibinin kendisi tarafından bilgi beyan etmesiyle elde edilmekte olan ve işbu Politikadaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri aşağıdaki gibidir: 

İsim, soy isim, adres, telefon, yaş, ikamet edilen şehir/ülke, e-posta adresini ve CV’lerin içerisinde yer alan kişisel verileri 
info@aknisasta.com.tr mail adresi üzerinden şahısların kendi beyan ettiği her türlü bilgi 
Web sitesinin ziyareti sırasında kullanılan IP adresi 
Web sitesinin kullanıldığı tarih ve saat 
Web sitesine bağlanmanıza aracı olan herhangi bir üçüncü parti web sitesi 
Sayfa görüntülenme istatistikleri, web sitesine olan izleyici trafiği 
Web sitesini kullanmanız hakkındaki diğer hareket bilgileri 

AK NİŞASTA ile iletişime geçildiğinde kişisel veriler talep edilebilir. AK NİŞASTA şirketi toplanan bu kişisel verileri birbirleri ile paylaşabilmekte ve bu politikada yer alan amaçlara uygun olarak kullanabilmektedir. Aynı zamanda kişisel veriler ürünlerin, hizmetlerin, içeriğin ve reklamların geliştirilmesi için de kullanılabilmektedir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, AK NİŞASTA tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir: 

Bilgi iletimini sağlamak, bültenimize veya diğer iletişim yöntemlerine kayıt işlemlerinin yönetilmesi, 
Tüketicilerden gelen sorular, talepler ve şikayetlerle ilgilenilmesi ve yönetilmesi 
AK NİŞASTA ’ya telefonla, elektronik araçlarla veya başka bir şekilde telefon ederek ulaşan kişilerin kimliğinin doğrulanması, 
İç eğitim ve kalite güvence amaçlarının sağlanması, 
Tüketici ilgi alanlarının, isteklerinin ve değişen ihtiyaçlarının anlaşılması, değerlendirilmesi, web sitesini, mevcut ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve / veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, 
İletişim ve hedefli reklamların yanı sıra ürün önerilerin sunulması 

AK NİŞASTA ayrıca çevrimiçi gezinme, arama ve satın alma davranışları hakkındaki bilgileri ve marka iletişimleri ile olan etkileşimleri (belirli ortak özelliklere sahip gruplar oluşturarak) bölümler oluşturarak profiller oluşturabilmektedir.


Kişisel Verilerin Paylaşılması

AK NİŞASTA ’nin yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir. 

İdari amaçların yerine getirilmesi için AK NİŞASTA ’nın yurt dışında bağlı olduğu kurumlar ve Grup şirketleri ile 
Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla AK NİŞASTA bünyesindeki iş birimleri ve fabrikalar ile 
AK NİŞASTA bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile 
Müşteri memnuniyeti vb. amaçlar kapsamındaki araştırma firmaları ve reklam/promosyon kapsamındaki ajanslar ile 
İşe alım hizmeti kapsamında İnsan Kaynakları firmaları ile 
Taleplerin/şikâyetlerin/önerilerin değerlendirilebilmesi, AK NİŞASTA web sitesini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan ve AK NİŞASTA namına hizmet veren üçüncü taraflar ile 
Reklam mecraları, reklam ağları, reklam sunucuları, sosyal medya ağları ve analitik şirketleri veya pazarlama, tanıtım, veri zenginleştirme ile ilgili diğer üçüncü taraflar ile, 
İş devirleri sırasında şirket varlıkları yan kuruluşlar veya yeni iş alanları alım satımında kişisel verilerin ilgili üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir. 
Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilmektedir. 

İlgili bir yasanın gerektirdiğini iyi niyete inanıldığında 
Hükümet yetkililerinin soruşturma yürütmesi talebi üzerine; 
Uygulanabilir politikaları doğrulamak veya uygulamak için; 
Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit etmek ve korumak için; 
Acil bir duruma cevap vermek için; 
AK NİŞASTA ’ya ait web sitesi, AK NİŞASTA veya kamuya ait üçüncü tarafların haklarını, mülkünü, güvenliğini korumak amacıyla. 

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

AK NİŞASTA , işbu Politikada açıklanan amaçlar çerçevesinde, yurt dışı veri aktarımı yapabilmektedir ve kişisel veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir. Kişisel Veriler, AK NİŞASTA ’nın veya tedarikçilerinin bulunduğu yerlerin veya sunucuların bulunduğu Avrupa Birliği Ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika Ülkelerine transfer edilebilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli önlemler alınmaktadır. 

İşlenme, depolanma, idare veya işbu Politika ’da belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için kişisel veriler mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli önlemler alınır. 

Avrupa Birliği Ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika Ülkeleri içerisinde toplanan kişisel veriler, örneğin, Avrupa Birliği dışındaki bir ülkede bulunan üçüncü taraflara aktarılabilir ve bu taraflarca işlenebilir. Bu gibi durumlarda AK NİŞASTA , kişisel verilerinizin aktarımının ilgili gizlilik yasalarına uygun olarak yapılmasını ve özellikle de AB Komisyonu tarafından onaylanan Standart Sözleşme Maddeleri gibi uygun sözleşme, teknik ve kurumsal önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve Koşulları

Kişisel veriler AK NİŞASTA  bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, AK NİŞASTA tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Şirketimiz, Kişisel verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini sağlamak ve yetkisiz veya yasadışı işlenmesine,erişimine,sehven kaybına,imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlamak amacıyla,gerekli tüm teknik ve diğer önlemleri almaktadır ve düzenli denetimler yapmaktadır. Bilgileriniz yurtiçinde veya yurdışında nakledildiği takdirde, bilgilerinizin korunması için gerekli tüm teknik ve diğer tedbirler alınacaktır. Kişisel Verilerinize erişim,sadece bu verilere kati surette erişime ihtiyacı olan ve katı sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne tabi çalışanlar,yükleniciler,yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır. 

Yurtdışına Veri Aktarımı

İşlenme, depolanma, idare veya işbu Politika ’da belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için kişisel veriler mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli önlemler alınır. 

KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri AK NİŞASTA üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir: 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncelleştirilmesini isteme, 
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
Kanun'un 7.Maddesi uyarınca, yukarıda bahsedilen düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığınız fiili zararın giderilmesini talep etmek. 


Veri sahipleri yukarıda listelenmiş haklardan birini kullanmak istedikleri takdirde, taleplerini kvkk@aknisasta.com.tr ya da info@aknisasta.com.tr e-posta adresine iletebilirler. 


AK NİŞASTA , veri sahiplerinden gelecek olan bu talepleri, en geç 30 iş günü içerisinde değerlendirerek geri dönüş sağlayacak olmakla birlikte, bu geri dönüşler yazılı veyahut ta elektronik ortamda olmak suretiyle çeşitlilik gösterebilecektir. 

 

Saygılarımızla,

Ak Nişasta Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Biz ve ortaklarımızın, sizi hatırlayabilmesi ve siz ve diğer ziyaretçilerimizin sitemizi nasıl kullandığınızı anlayabilmesi için, sitemiz çerez(cookies) ve diğer teknolojileri kullanır. Bu teknolojilerin tam listesini görmek ve bize bunların cihazınızda kullanılıp kullanılamayacağını bildirmek için burayı okuyabilirsiniz. Sitemizi daha iyi bir şekilde kullanmanız için çerez politikamızı kabul ediyor musunuz?