Mısır Gluteni

Genel Tanımlama

Aknişasta gluten, mısırdan nişasta üretimi aşamasında elde edilen, tamamen doğal bir mısır ürünüdür. Mısırdan nişasta üretimi aşamasında nişasta, kepek, öz, gluten olmak üzere 4 ana bileşen oluşur. Bunlardan gluten; yağ ve yem sanayinin önemli bir girdisini oluşturmaktadır.

Kimyasal Spesifikasyonları

Nem:   max. %12
Protein:   min. % 58
Yağ: max. % 4,5
Nişasta: max. % 20
Kül  max. % 6

Depolama ömrü
Serin ve kuru yerde 6 aydır.

 

Ürün Fotografları